Radostné učení s Moje Chytré Dítě .cz Vám pomáhá lépe se orientovat v nabídce obchodu s cílem dosáhnout různých vzdělávacích cílů a to zejména u menších dětí. Některé hračky rozvíjí pouze jednu oblast, jiné více oblastí najednou. Vybírat můžete podle aktuálních potřeb dítěte v závislosti na jeho věku.


Moje smysly

Díky smyslům získáváme určitý druh informací z okolního prostředí. Informace jsou přijímány smyslovým orgánem, který je třeba posilovat a rozvíjet. Míra rozvinutí vybraného smyslu závisí na věku dítěte a tom, jak intenzivně na něj působí jeho okolí. Zrak, sluch, chuť, hmat a čich podporují přirozenou zvědavost a objevování okolí dítěte. Do této kategorie patří například hračky zvukové, členité, složené z různých materiálů, chrastítka, kousátka a vybrané závěsné hračky.

Moje myšlení, logika a paměť

Do této kategorie patří hračky a předměty spojené s inteligencí. Logika je myšlenková cesta, která vedla k určitým závěrům a vytváří spojení mezi jednotlivými informacemi nebo skupinami informací. Různé hlavolamy, puzze, skládačky a hračky s předpokladem opakované činnosti pomáhají rozvoji logického myšlení dítěte. Jde o řešení problémů, zdůvodňování, zařazování a chápaní celků. Paměť slouží k uchování informací a je například základem pro učení se cizím jazykům. Další část inteligence zahrnuje schopnost naučit se barvy, tvary, kreslení, smysl pro perspektivu. V hudební oblasti smysl pro rytmus. Sem patří například hračky umožňující třídění, hračky barevné nebo kreslící a hudební nástroje.

Moje kreativita

V této kategorii najdete vše potřebné pro rozvoj tvořivosti neboli kreativity (z latinského "creo" = tvořím). Kreativita je soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost - například uměleckou. Typickým projevuje tvořivosti je vynalézavost, originalita, vytvoření něčeho nového. Často se předpokládá, že nový předmět bude užitečný a využitelný. Kreativita je vytváření neobvyklých, nových nápadů a myšlenek. V procesu spojeném s kreativitou se oceňuje originalita a akceptovatelnost. Do kategorie patří všechny hračky a ostatní vybraný sortiment umožňující vytvořit originální řešení - něco postavit, nakreslit, vybarvit, slepit, ale i jakkoliv jinak umělecky působit.

Moje jemná motorika

Do jemné motoriky patří pohyby ruky, uchopování drobných předmětu a manipulace s nimi. Starají se o ni malé svalové skupiny. Patří sem grafomotorika (pohybová aktivita při grafických činnostech), mimika (pohyb obličeje), logomotorika (pohybová aktivita mluvních orgánů při řeči), vizuomotorika (pohybové aktivity se zpětnou vazbou zraku) a oromotorika (pohyby ústní dutiny). U dětí sledujeme hlavně uchopování věcí mezi ukazovák a palec a ochutnávání věcí. Do kategorie patří například skládací hračky - kostky a stavebnice obecně, panenky, vsouvací a třídící hračky.

Moje představivost

Představivost je lidská schopnost vytvářet představy. Představivost je převážně vizuální, sluchová, pohybová. U představivosti můžeme rozlišit různé úrovně zkušenosti a rozsahu fantazie. Například řemeslník potřebuje mít představu a užít představivost, aby si z plánku vytvořil představu toho, co má udělat. Mluvíme o představivosti prostorové či geometrické. Do skupiny patří veškeré zmenšeniny reálných věcí – například kuchyňka, autíčko, kočárek na panenky, pohádkové bytosti, plyšové hračky nebo stavebnice s plánkem.

Moje sebedůvěra

Se sebedůvěrou se nerodíme, ale získáváme ji a závisí na úspěšných zkušenostech. Pokud děláme něco prvně, máme většinou malou sebedůvěru. Naše zkušenost nám musí říkat, že můžeme mít úspěch a úspěch plodí úspěch. I malý úspěch může být krůčkem k většímu. Když dítě zvládně nějaký úkol a nejlépe je následně pochváleno, má dobrý pocit. Sebedůvěra či sebehodnocení je důležitá při získávání vztahů například k rodičům a vrstevníkům. Sebedůvěru podporují všechny hračky předpokládající opakovanou činnost s možností se zlepšovat: stavěcí hračky, ale i většina venkovních hraček pro pohyb dítěte.

Moje koordinace zraku a rukou

Důležitá kategorie hraček, které výrazně zapojují zrak a motoriku dětí. Jde o poměrně širokou skupinu zahrnující například kreslení, stavění nebo modelování. U nejmenších dětí různé druhy barevných chrastítek, ale i venkovní kolo s brzdou pro větší děti. Hračky typu vidím a reaguji na takto získané podněty rukou a naopak.

Moje objevy

Pro malé dítě je všechno nové a lákavé. Každá nová zkušenost je malým objevem. Pro malé ditě je objevem například zákon akce a reakce. Ručkou strčí do hračky a ona zahraje, nebo se pohne. Větší dítě objevuje možnosti například u mechanických hraček na dálkové ovládaní – kam musím otočit volantem, aby auto zaparkovalo v malé garaži. Patří sem i všechny hračky světa fyziky, elektroniky nebo chemie.

Moje mluvení, divadlo a hudba

Rozvoj komunikačních dovedností je důležitý pro dobrý kontakt s okolím. Komunikační dovednosti jsou základním předpokladem úspěšného začlenění dítěte mezi vrstevníky a do společnosti obecně. Dnešní propojený svět je stále náročnější a předpokládá více různých druhů komunikace než tomu bylo dříve. Patří sem hračky reagující hlasem, hračky ovládané hlasem – včetně cizojazyčných, hračky představující různé osoby, panenky, potřeby pro divadlo a všechny hudební hračky.

Můj pohyb

V době počítačů a videoher se dětem často nedostává pohyb v potřebné míře. Nákup hraček, které pohyb a optimálně pohyb venku vyžadují dává předpoklad, že v případě Vašeho dítěte tomu bude jinak. Pohyb (hrubá motorika) zahrnuje pohyb velkého svalstva paží, nohu a koordinaci pohybu celého těla. Do kategorie patří všechny sportovní potřeby, venkovní hračky, ale i moderní druhy chodítek. Hračky podporující chození, skákání, běhání nebo tlačení.

Moje čtení, psaní a počítání

Pro rozvoj a vhodné učení čtení, psaní a počítání dnes existuje celá řada hraček a pomůcek. Čtení a psaní je součastí jazykové inteligence a je nezbytné pro komunikaci s okolím. Vhodné jsou hračky podporující jazykový cit pro význam, tvarosloví, zvuk, barvu a rytmus. Patří sem všechny mluvící hračky, číslicové telefony, počítadla, kalkulačky, dětské počítače, písmenkové vkládačky apod.

Moje socální návyky a emoce

Emoce (z latinského e-motio, pohnutí) jsou psychologické procesy. Ty zahrnují subjektivní zážitky nelibosti a libosti, provázené změnami fyziologickými (změna rychlosti dýchání, změna tepu), motorickými pojevy (např. mimika) a také změnou zaměřenosti a pohotovosti. Dítě by mělo dokázat ovládat a vyjadřovat své emoce. Do této skupiny patří nejmilovanější hračky. Jde o různé plyšáky, panenky, věci příjemné a měkké pro mazlení. Milované hračky pomáhají naučit se komunikovat s okolím. Být milován a chráněn vytváří předpoklad k tomu být odpovědný.

 

Copyright © 2010 MojeChytreDite.cz

 

reklama reklama